Hydroizolace

Izolace neboli hydroizolace je důležitá vrstva,

která zabraňuje pronikání vody v jakémkoliv skupenství do stavební konstrukce či do vnitřních prostorů objektu.
Za hydroizolace považujeme všechna izolační opatření proti vnikající vodě a unikající vodě realizovaná při stavbě.
Kvalitní hydroizolace střechy je základním kamenem pro dlouhou životnost stavby.
Střechu v tomto nelze ošidit (levnější materiál, neodborná instalace hydroizolace), pokud ano opravy budou častější, což se na první pohled při stavbě může zdát jako úspora – výsledné náklady budou však mnohonásobně vyšší.  Izolace


Izolace střechy (Hydroizolace
- izolace proti vlhkosti)

zajišťuje ochranu stavebního díla před nežádoucími účinky vnějšího i vnitřního prostředí. Za hydroizolace považujeme takové opatření, které zabraňuje vnikání vody do stavební konstrukce a do vnitřních prostor objektu.
Hydroizolace můžeme rozdělit podle toho, kde se ve stavbě nacházejí. Stavby jsou vystaveny působením vody v různých podobách, ať již se jedná o povrchovou nebo podpovrchovou vodu. Účelem hydroizolace je zamezit škodlivým účinkům vody na jednotlivé části stavby.
Vhodně zvolená hydroizolace a její správná realizace jsou důležité faktory ovlivňující  životnost celé stavby. Je moudré si nechat s hydroizolací poradit od profesionálů v oboru.
Hydroizolace dělíme podle umístění ve stavbě. Nejdůležitější hydroizolací je nepochybně hydroizolace střechy, což je nejdůležitější součást každé stavby. Dále je to hydroizolace stěn, které rozlišujeme na hydroizolace vnější stěnové konstrukce v nadzemní a podzemní části objektu a hydroizolace stěnové konstrukce vnitřní. Rozlišujeme ještě hydroizolace proti spodní vodě a hydroizolace bazénů.

Hydroizolace střech

vyžaduje velkou pozornost jak při výběru hydroizolačního materiálu, tak i při samotném provedení – realizaci. Největší možnosti prosakování vody jsou ve spojích a okolí prostupů instalací. Tomu je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Naše technologii hydroizolace střech nedá vlhkosti žádnou šanci. Pracujeme tak, aby byla zaručena vysoká propustnost pro vodní páry, hygienická a ekologická nezávadnost a minimální přitížení nosné konstrukce střechy. Bez obav se na nás obraťte, rádi vám poradíme a společně najdeme nejvhodnější řešení.

Nechte si poradit s hydroizolací Vaší stavby od školených odborníků naší společnosti.


Izolace - Císař

Izolatérství – Jaroslav Císař

Adresa:
Volyňská 178
386 01 Strakonice

Jaroslav Císař - jednatel
Tel.: 777 277 353
Email.: cisar@izolaterstvi.cz

Izolace jímek, skládek a nádrží provádíme s ohledem na jejich použití. Izolace je vždy prováděná s vysokým důrazem na odolnost a zabezpečení proti prosáknutí různých chemických látek a olejů.


Zobrazit
Proti úniku ropných produktů do spodních vod provádíme montáž speciálních izolací s potřebnými atesty.
Zobrazit
Pro izolace bazénů a jezírek používáme výhradně hydroizolační fólie Alkorplan, které jsou vyrobeny z měkčeného PVC.
Zobrazit
Radon je přírodní radioaktivní plyn, který vzniká postupnou přeměnou uranu, v různých množstvích přítomného v zemské kůře. 
Zobrazit