Izolace proti radonu

Radon 

je přírodní radioaktivní plyn, který vzniká postupnou přeměnou uranu, v různých množstvích přítomného v zemské kůře. Radon sám se přeměňuje na další radioaktivní prvky (izotopy polonia, olova a vizmutu), ty se při vdechování zachycují v dýchacích cestách a ozařují je – vznik rakoviny a ozáření dýchacích cest.


Radon se dostává do domu nejčastěji ze země (podloží domu) pod budovou, kde může být vysoká koncentrace radonu. Ve vytápěné budově vzniká u podlah sklepa a přízemí mírný podtlak, je radon jakoby nasáván z podloží prasklinami a netěsnostmi. Mnohem menší význam má uvolňování radonu ze stavebního materiálu a z podzemní vody přiváděné do budov.


O tom, zda je nutné a jaký způsob ochrany konkrétního stavby proti radonu rozhoduje jednak charakter tohoto objektu a jednak radonové riziko podloží. Proti radonu musí být chráněny stavby, jejichž součástí jsou tzv. pobytové prostory a jsou postavené na podloží se středním nebo vysokým radonovým rizikem.


Izolace proti radonu provádíme jak  z asfaltových pasů s hliníkovou folií tak systémem z nevyztužené folie z měkčeného PVC (PVC-P) od výrobců Alkorplan a Sika. Provádíme izolace od menších staveb garáží a rodinných domů až po náročné stavby velkého rozsahu. Máme zkušenosti s prováděním spodních izolací proti radou jak na rodinných domech tak na výrobních a sportovních halách.

Izolace - Císař

Izolace

10082009497 10082009498 10082009499 10082009500 10082009501 10082009502 10082009504 10082009505 24092009571 24092009572 24092009575 26082009522

Izolace jímek, skládek a nádrží provádíme s ohledem na jejich použití. Izolace je vždy prováděná s vysokým důrazem na odolnost a zabezpečení proti prosáknutí různých chemických látek a olejů.


Zobrazit
Proti úniku ropných produktů do spodních vod provádíme montáž speciálních izolací s potřebnými atesty.
Zobrazit
Pro izolace bazénů a jezírek používáme výhradně hydroizolační fólie Alkorplan, které jsou vyrobeny z měkčeného PVC.
Zobrazit
Radon je přírodní radioaktivní plyn, který vzniká postupnou přeměnou uranu, v různých množstvích přítomného v zemské kůře. 
Zobrazit