Izolace plochých střech

třecha je pro každý dům velmi důležitá. Nesprávně navržená nebo nesprávně provedená střecha negativně ovlivní funkci celé budovy. Navíc zvýší i náklady vynaložené na údržbu a opravu po dobu její životnosti. Proto je třeba navrhnout vhodný hydroizolační systém – materiál a způsob realizace.
Ploché a lehce zešikmené střechy jsou kvůli svým přednostem během realizace, ale i z důvodů nákladů, stále aktuální pro projektování a navrhování budov.

U průmyslových staveb přitom nachází uplatnění především provedení lehké střechy např. z ocelového trapézového plechu. Ploché střechy se v bytové výstavbě stále více prosazují z důvodu příznivého celkového architektonického vzhledu a velmi dobrých možností při rozdělení vnitřního prostoru.
 V rámci plochých střech Vám můžeme nabídnout několik variant nejvhodnějšího řešení provedení střechy jak z folií z měkčeného PVC tak z asfaltových bitumenových pasů včetně zateplení polystyrenem nebo izolací z minerálních vláken. 

Realizujeme ploché střechy panelových, bytových domů, administrativních a zemědělských budov, ale také střech menších rozsahů rodinných domů, garáží a teras.
 Ve spojení s ozeleněním těchto střešních ploch (plochých střech) se otvírají projektantům zajímavé tvůrčí a ekologické možnosti. Vysoká kvalita izolace u těchto plochých střech má rozhodující význam pro zajištění její dlouhodobé funkčnosti.

Naše střecha je zárukou dlouholeté životnosti.

Izolace   Izolace


Izolace - Císař

Izolace plochých střech

26082009515 26082009516 26082009517 26082009518 26082009519 26082009520 30062009436 30062009437 30072009474

Izolace jímek, skládek a nádrží provádíme s ohledem na jejich použití. Izolace je vždy prováděná s vysokým důrazem na odolnost a zabezpečení proti prosáknutí různých chemických látek a olejů.


Zobrazit
Proti úniku ropných produktů do spodních vod provádíme montáž speciálních izolací s potřebnými atesty.
Zobrazit
Pro izolace bazénů a jezírek používáme výhradně hydroizolační fólie Alkorplan, které jsou vyrobeny z měkčeného PVC.
Zobrazit
Radon je přírodní radioaktivní plyn, který vzniká postupnou přeměnou uranu, v různých množstvích přítomného v zemské kůře. 
Zobrazit